top of page
ค้นหา

“ภาษีป้าย”


“ป้ายที่เราเห็น ต้องเสียภาษีด้วยนะ”


ทุกคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่า ภาครัฐมีการเก็บภาษีจากป้ายต่างๆ ที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งภาษีป้ายที่ว่านี้มีการจัดเก็บโดยอ้างอิงตามข้อความที่อยู่บนป้ายซึ่งมีอัตราภาษีที่แตกต่างกันไปตามแต่กรณี


ทั้งนี้ภาษีป้าย ไม่ได้ถูกจัดเก็บโดยกรมสรรพากร แต่จะถูกจัดเก็บโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแทน เพื่อให้สามารถนำเงินภาษีที่ได้ในส่วนนี้ไปพัฒนาพื้นที่ต่อไป

ดู 76 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page