top of page
ค้นหา

“รายการนี้เป็นการ Disposal หรือ เป็น Write off ?”


หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำถามนี้ และอาจจะสงสัยว่า มันต่างกันอย่างไร เพราะหากแปลความหมายแล้ว ทั้งสองคำก็ให้ความหมายถึงการตัดออกจากบัญชีเช่นเดียวกัน แต่ทั้งสองคำนี้มีกระบวนการและการสื่อความหมายที่ต่างกัน ดังนี้

1. Disposal - เป็นการตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชีโดยการขายออกไป ซึ่งในการขายนี้จะต้องมีการประมูล หรือประเมินราคาอย่างยุติธรรมก่อนขายออกไป เนื่องจากมูลค่าที่ได้รับ หมายถึงผลประโยชน์ที่บริษัทควรจะได้รับ เพื่อแลกกับการจะไม่ใช้สินทรัพย์นี้อีกต่อไป

2. Write off - เป็นการตัดสินทรัพย์เนื่องจากสินทรัพย์นั้นไม่สามารถสร้างมูลค่าหรือประโยชน์ให้แก่กิจการได้อีกในอนาคต

ดังนั้นทั้ง 2 รูปแบบ มีพื้นฐานของธุรกรรมที่ใกล้เคียงกัน แต่จะแตกต่างกันหากมองในแง่ของการควบคุมภายในและรูปแบบธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินทรัพย์ด้วยวิธีใด กิจการควรจะมีการควบคุมภายในที่ดีสำหรับเรื่องนี้ เช่น มีแบบฟอร์มสำหรับการตัดสินทรัพย์ มีรายละเอียดของสินทรัพย์ที่ครบถ้วนชัดเจน มีสาเหตุที่ทำให้ต้องตัดสินทรัพย์ มีผู้มีอำนาจในการอนุมัติ เป็นต้น เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่กิจการและผู้ถือหุ้น


ดู 1,010 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page