top of page
FB Page_1.jpg

PICHAYA and SK  ACCOUNTING CO.,LTD.

ให้บริการรับทำบัญชีและวางแผนภาษีอากร

หน้าแรก
ข่าวสาร

ข่าวสาร

laptop-notebook-work-working-table-coffe

บริษัท พิชญ แอนด์ เอสเค การบัญชี จำกัด

ให้บริการด้านบัญชีและภาษี

  • บริการรับทำบัญชีและนำส่งภาษี

    • รายเดือน งบเปล่าเริ่มต้น 2,000 บาทต่อเดือน

    • รายปี เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปี

  • บริการจดทะเบียนบริษัท 11,900 บาท​  ห้างหุ้นส่วน 5,900 บาท

  • ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

  • บริการวางระบบบัญชี

  • บริการอื่นด้านบัญชี

บริการของเรา

01

บริการบัญชี

02

บริการภาษี

03

บริการอื่น

บทความ

บทความ

IMG_0004.JPG
Office.jpg

เกี่ยวกับเรา

บริษัท พิชญ แอนด์ เอสเค การบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานบัญชีที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านบัญชีอย่างครบวงจร โดยผู้มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีมากว่า 10    ปี ...

contact

ติดต่อเรา

บริษัท พิชญ แอนด์ เอสเค จำกัด

Pichaya and SK Company Limited

หมู่บ้านล้านนามนตรา

เลขที่ 169/11 หมู่ที่ 4 ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง

จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230

 

Email:  Pichaya.L@pichaya-sk.com
Tel:  082-964-4147

Line: @Pichaya.sk

 

ดูแผนที่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผ่านทาง Line Official

L.png
line.png
Back to Top

BACK TO TOP

bottom of page